Een organisatie is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen.

Zonder mensen dus geen organisatie. Zij zijn nodig om een ideaal, droom, wens of behoefte van een of enkele personen (de ondernemer(s)) te helpen realiseren.

De mens als het kapitaal van de organisatie wordt vaak verklaard vanuit de investeringen die een organisatie zich moet getroosten om personeel te verwerven, te betalen en in dienst te houden. Passend binnen die redenering is het dan ook om vooral veel zorg en aandacht te besteden aan hoe de kennis en vaardigheden van de medewerkers zo optimaal mogelijk te benutten. Nodig om het gewenste resultaat van de ondernemer, ceo of raad van bestuur van de betreffende organisatie, zo snel mogelijk, te bereiken.

Goed beschouwd is er, wat betreft de inzet van de potentie van mensen, eigenlijk niet heel veel veranderd sinds Henry Ford in 1908 gebruik ging maken van ‘de lopende band’.  Hij wilde de efficiency van het productieproces vergroten en beperkte de keuze van de kleur van een T-Ford tot zwart. Medewerkers werden ‘gereduceerd’ tot leveranciers van enkel die handelingen die nodig waren op de plek aan de ‘lopende band’ waar zij gepland waren.

Uitgangspunt van denken is niet de behoefte van de mens in zijn algemeenheid maar ‘de noodzaak’ van het inzetten van die middelen die het gewenste resultaat mogelijk maken. Wat zou er mogelijk zijn als we het om zouden draaien? Gaan organiseren vanuit de behoefte van mensen en aansluiting zoeken bij hun potenties.

In een tijd waarin we steeds meer zicht krijgen op wat we moeten koesteren uit eerdere periodes en wat we denken nodig te hebben in dat wat voor ons ligt is het van groot belang om bij hierbij stil te staan. Wat is werkelijk leidend in het organiseren, het samenwerken?

Kracht&Co is met die vraag aan het werk gegaan en heeft enkele belangrijke ervaringen opgedaan die wij geïntegreerd hebben in onze aanpak.

Zonder mensen geen organisatie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *