Werken met het krachtenveld van een organisatie

Het hoe van organiseren vanuit vanuit de mens als basis

Werken vanuit de kracht van verhalen van betrokkenen

Uitgaan van de realiteit (aansluiten bij de beleving van de mens in org.)

De invloed van context en dynamiek serieus nemen