SAMEN WERKEN IS MENSENWERK

Kracht & Co is ervan overtuigd dat iedereen van betekenis wil zijn.

We willen onze talenten inzetten en ontwikkelen om bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van ieders leven. In alle facetten daarvan, zowel in ons privéleven als tijdens het werk.

Het draagt bij aan ons geluksgevoel als we van dienst kunnen zijn voor anderen.

Directie en management van bedrijven weten dat het de organisatie krachtiger maakt wanneer zij met gelukkige mensen samen kunnen werken. Dat zij afhankelijk zijn van het welzijn en de inzet van die partners. Zij weten ook dat geld niet de hoofdbron is van geluk.

Kracht & Co is ervan overtuigd dat wij mensen willen bijdragen aan een groter geheel, het geeft ons vervulling aan ons eigen bestaan. Wij zijn ervan doordrongen dat de belangrijkste bron van geluk beleving aandacht, waardering en zinvol samen werken/leven is. Organisaties beter tot hun recht komen wanneer persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden van mensen leidend zijn.

Wij geloven dat we mensen en organisaties kunnen helpen bij het ontwikkelen van een zodanige balans tussen persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling dat alle betrokkenen daar gelukkiger van worden.