Jan Huisman

Jan Huisman

janhuisman@krachtenco.nl
06 53231223
Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in samenhang en hoe dingen uit elkaar voortkomen. En hoe in die samenhang een diepere betekenis te ontdekken is. Dit kun je ook de vraag achter de vraag noemen. Mijn keuze voor de studie arbeids- en organisatiepsychologie kwam hieruit voort en afstuderen op het thema organisatieontwikkeling was daarom bijna vanzelfsprekend.
Zoals ik het zie zijn organisatievraagstukken oplosbaar door het betrekken van opvattingen en beelden van alle betrokkenen binnen en buiten de organisatie. Mijn ondersteuning daarbij is die van een tolk: het vertalen van gezichtspunten en het bevorderen van wederzijds begrip. Dit is noodzakelijk om tot een werkelijk gezamenlijke visie te komen die in overeenstemming is met innerlijk weten van alle betrokkenen. Vervolgens help ik graag met het ontwerpen van structuren en processen waarmee de visie uitgevoerd kan worden. Ook hier betrek ik altijd de professionele intuïties van de mensen in alle lagen van de organisatie. Deze zijn een onuitputtelijke bron voor gezonde teams en organisaties.
In mijn werk ben ik adviseur, coach en mede-initiatiefnemer. Ik werk in meerdere branches en ben de laatste tijd vooral actief in de zorg, bij de overheid en in het onderwijs. Ik word enthousiast als ik kan bijdragen om mensen, teams en organisatie in hun eigen kracht te versterken. Plezier, humor en kunst, maar ook wakkerheid en scherpte horen hierbij.