Masterclass ‘Ervaar de kracht van je basisbehoeften’

Voor leidinggevenden en veranderaars die de mens als belangrijkste bron voor de duurzaamheid van de organisatie zien.

Ieder mens is een sociaal wezen en wil van betekenis zijn.

In ons Ontwikkelbeeld Mens en Organisatie werken we vanuit de basale behoeften van mensen en hun relatie met de organisatie.

De vervulling hiervan is bepalend voor ons welbevinden. Als privépersoon en ook als werkende. Omdat het de gezondheid en het maatschappelijk rendement van organisaties beïnvloedt. Door de basisbehoeften als uitgangspunt te nemen bij de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties kan het potentiële vermogen van alle betrokkenen meer tot zijn recht komen.

In bovenstaand Ontwikkelbeeld onderscheiden wij zes basisbehoeften van mensen: Zingeving en Erkenning, Zekerheid en Groei, Bevoegdheden en Bijdragen.

In organisaties zijn zes elementaire organisatiekrachten actief: Visie en Realiteit, Vorm en Beweging, Middelen en Doel.

De basisbehoeften en de elementaire organisatiekrachten ontmoeten elkaar op de drie assen: Betekenis Ontdekken, Betekenis Organiseren, Betekenis Realiseren.

In onze Masterclass leer je hiermee bewust te werken voor jezelf en in relatie tot anderen.

Het programma
In vijf middagen nemen we je mee in de essentie van het Ontwikkelbeeld Mens en Organisatie en de praktische toepassing daarvan. We gaan interactief aan de slag met:

  • bewustwording van je eigen basisbehoeften en die van de ander;
  • de noodzaak te voldoen aan deze behoeften om
  • je invloed op het maatschappelijk rendement van je organisatie te vergroten.

Inhoud

Na aanmelding is er, via Zoom of Skype, een kennismakingsgesprek met een van de begeleiders.

1e ontmoeting: aan de hand van het Ontwikkelbeeld Mens en Organisatie reflecteren we op onszelf en maken we kennis met elkaar.

2e ontmoeting: we staan stil bij de verticale asBetekenis Ontdekken’. Wat is het spanningsveld tussen zingeving en erkenning? En welke rol speelt dit in je persoonlijk leven en in jouw bijdrage aan samenwerken?

3e ontmoeting: de asBetekenis Organiseren staat deze middag centraal. Er lijkt een paradox te bestaan tussen groei en zekerheid. Door op zoek te gaan naar de essentie van beide krachten krijgen we meer zicht op hun betekenis en de toegepaste waarde voor mens en organisatie.

4e ontmoeting: deze middag verkennen we de asBetekenis Realiseren’. We verkennen en herkennen de waarde van het hebben en verlenen van bevoegdheden (in brede zin). En zoeken een antwoord op de vraag welke rol dit speelt in het realiseren van een bijdrage aan het geheel.

5e ontmoeting: deze middag staat in het teken van integratie. Wat is de oogst van deze Masterclass en wat betekent deze voor jou en je organisatie.

Van deelnemers vragen we om in de periode tussen de ontmoetingen te reflecteren op hetgeen besproken is en ruimte te maken voor het doen van een enkele opdracht.  

Praktisch
Data:  6 en 27 januari, 10 februari, 3 en 17 maart  2021  ’s middags van 13.00 tot 17.00 uur.

Locatie:                   De Salon, Stationsweg 22, 5211 TW  ’s-Hertogenbosch
Investering:          € 995,- excl. Btw

Opgeven voor:    6 december

Begeleiders:         Jeanne Copal (06-53230947)

                                     Jan Huisman  (06-53231223)

Corona:   De geldende maatregelen worden nageleefd.

Zin om mee te doen? Klik hier om je op te geven.