KRACHT & CO

Is ervan overtuigd dat wij, mensen, van waarde willen zijn. Wij willen onszelf ontdekken, inzetten en ontwikkelen.
Ziet dat wij allemaal willen bijdragen aan een groter geheel.
Is ervan doordrongen dat de belangrijkste bron van het welbevinden van iedereen het geven en ontvangen van aandacht, waardering en zinvol werk is.
3 bijdragen aan ons werk

KRACHT & CO

Vertrouwt erop dat organisaties hun maatschappelijke functie willen vervullen.
Gelooft dat een organisatie optimaal tot haar recht komt als persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling in balans zijn.
Wil organisaties en haar mensen helpen bij het vinden van deze balans die mens en samenleving dient.