Ontwikkelbeeld van mens en organisatie
Het ontwikkelbeeld van mens en organisatie bestaat uit drie assen die polaire begrippen verbinden. Aan de buitenkant staan de zes basisbehoeften van de werkende mens in hun onderlinge samenhang. Deze behoeften zijn bepalend voor het welbevinden van medewerkers en de gezondheid en productiviteit van organisaties. Door de basisbehoeften als uitgangspunt te nemen voor het ontwikkelen van mensen, teams en organisatie kan het potentiele vermogen van alle betrokkenen meer tot zijn recht komen.
De basisbehoeften van de mens spelen in alle aspecten van zijn leven een rol. Als medewerker zien we het belang van aandacht voor iedere basisbehoefte vooral in een van de drie basisprocessen van een organisatie. In het bovenstaande Ontwikkelbeeld mens en organisatie hebben we aan de binnenkant het corresponderende begrip uit het Krachtenveldmodel van John van der Torn aangegeven. Dit model laat zien welke 6 polaire krachten altijd werkzaam zijn in deze basisprocessen.
Het Krachtenveld model, ontwikkeld in de jaren 80, heeft de drie basisprocessen, die nodig zijn om effectief en efficiënt een onderneming te voeren helder in beeld gebracht. Het heeft Kracht&Co op het spoor gezet van het belang van de 6 basisbehoeften van de mens (Anthony Robbins, afgeleid van Maslow). Energie, erkenning, veiligheid, groei, verbinding, beweeglijkheid zijn de 6 basisbehoeften die wij allemaal hebben. Wij hebben deze algemene basisbehoeften vertaald naar basisbehoeften van de werkende mens zoals die hierboven staan weergegeven in het ontwikkelbeeld van mens en organisatie. De drie assen geven de processen weer die de basisbehoeften verbinden: betekenis ontdekken, betekenis organiseren en betekenis realiseren.
 Het Ontwikkelbeeld van mens en organisatie laat de basale menselijke behoeften zien, gepositioneerd op de plaats van de corresponderende polaire krachten van het KV-model. Dit geeft weer wat de mens van nature nodig heeft om de organisatie in de drie met elkaar samenhangende basisprocessen te kunnen dragen en vorm te geven. Dus hoe de mens zich verhoudt tot de behoefte van een gezonde organisatie waar de krachten in balans zijn en waar zowel individueel als gezamenlijk betekenisvol gewerkt kan worden.