beeld organiseren

Ook organisaties moeten leren loslaten.

Organiseren, in een samenleving waarin waarde het hebben en geven van betekenis van onschatbare waarde is, vraagt om een samenwerking die gebaseerd is op gelijkwaardigheid. Vaak aangeduid met “wie het weet mag het zeggen”, een privilege dat vaak nog uitsluitend ‘gegund’ wordt aan een ‘meerdere’. Op weg naar de toekomst betekent organiseren het structureren van alle energie en inzet die nodig is om vermeerdering voor mens en organisatie te realiseren door samenwerking. Het voortdurend samen werken aan een passende balans tussen zekerheid en groei waardoor ieders potentie gezien en uitgedaagd wordt. Loslaten van hoe het was en omarmen van hoe het anders kan.
Kracht&Co begeleidt organisaties bij hun ontwikkeling waarin het organiseren van betekenis gezien wordt als de belangrijkste leidraad bij het inrichten van hun organisatie. Wij hebben organisaties begeleid bij de ontwikkeling van samenwerkingsvormen waarbij handelen vanuit gelijkwaardigheid het fundament vormt. Deze maatwerk begeleiding hebben wij onder andere vormgegeven door:
  • het begeleiden van teams om de potentie van teamleden zichtbaar te maken en te versterken;
  • het begeleiden van teamontwikkeling in alle fasen;
  • begeleiden bij het vinden van de balans tussen structuur en ruimte geven;
  • dialoog sessies te begeleiden; o intervisie bijeenkomsten te begeleiden;
  • het spelen van het Krachtenveldspel. Een krachtig middel om individuen en teams met elkaar in gesprek te brengen over de relatie tussen hun potentie en het realiseren van de visie van de organisatie.