Privacyverklaring Kracht&CO
april 2020 – versie 1.

De leden van het collectief Kracht&CO doen er graag alles aan om uw privacy te beschermen en wij daarom verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig.
De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van deze wet. Kracht&CO handelt binnen de kaders van de wet.
Persoonsgegevens
Om onze diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegevens wordt informatie bedoeld waarmee iemand als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving. Zonder bepaalde gegevens is het voor ons niet mogelijk onze diensten uit te voeren en om met u, wanneer dit aan de orde is, een goede offerte/ overeenkomst op te stellen. De gegevens verwerken we niet zonder uw toestemming.
Welke gegevens gebruiken we voor onze diensten?
 • Naam (organisatie en persoon)
 • Functie/rol (wanneer relevant)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Woon- of vestigingsadres
 • Geboorteplaats en datum (wanneer relevant)
Bewaren van gegevens
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden zoals hieronder omschreven. Uw gegevens blijven bewaard zolang u klant bij ons bent, omdat we zonder die gegevens onze diensten niet kunnen leveren. Als u geen klant meer bij ons bent, zullen uw gegevens bewaard blijven zolang dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.
Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?
 • Verwerkers
  De enige geautoriseerde verwerker van de persoonsgegevens is Kracht&Co zelf. Wij dragen er zorg voor dat dit volgens de relevante wetgeving gebeurt met de juiste beveiliging.
 • Doorgifte
  Je persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan andere instanties.
Links
Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Wij adviseren je dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.
Cookies
Deze website maakt gebruik van Cookies. 
Deze cookies zijn kleine bestandjes die op uw systeem worden opgeslagen. Het gaat om:
•Hoe vaak u deze website bezoekt
 • Welke pagina’s op deze website u bezoekt
  • Of u deze website al eerder heeft bezocht
  •Op welke pagina u op een link geklikt heeft naar deze website
  •Via welke zoekopdracht u op deze website bent gekomen.
Deze gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website en voor het beter afstemmen van deze website op de bezoekers. We gaan zeer zorgvuldig met deze gegevens om en zullen deze gegevens nooit doorspelen aan derden.
Wijziging van de privacyverklaring
Wij kunnen onze privacyverklaring aanpassen. Wanneer we dit doen voegen we bovenaan een nieuwe datum toe. De eerste verklaring is van april 2020.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt recht uw gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage kunt u sturen aan info@krachtenco.nl. We zullen zo snel mogelijk op het verzoek reageren. 
Wil je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Bij vragen of opmerkingen over onze privacy verklaring kan je contact met ons opnemen via info@krachtenco.nl.