Deze tijd vraagt om verbindend leiderschap

Koplopers hebben In deze tijd van transformatie belangrijk werk gedaan.
Zij lieten ons zien dat het anders kan.
Hun ervaringen vragen nu om verbinders.
Mensen die in staat zijn die goed werkende voorbeelden te vertalen naar andere omgevingen.
Verbinders van oud naar nieuw.
Een vorm van leiderschap waarin mensen worden meegenomen, geënthousiasmeerd om mee vorm te geven aan het lonkend perspectief van de toekomst.

Ook wanneer die nog ongewis is.

Een toekomst waarin ‘de mens centraal’ niet alleen woorden zijn maar dagelijkse praktijk is.
Leiders die mensen verbinden op ideeën, waarbij ‘wie het weet mag het zeggen’ leidraad is.
De kern uit die voorbeelden, waaraan je kunt zien dat het anders kan, weten over te brengen naar de werkelijkheid van betrokkenen.

Je verdiepen in je basisbehoeften brengt je zelfkennis.  
Zeker in contact met anderen die je een spiegel kunnen voorhouden.
Die spiegel toont je wat anderen zien. En biedt je zo een toetssteen om na te gaan of dat ook is wat je wilt laten zien.
Zonder wij, geen ik.

Een bewuste kennismaking met jouw eigen basisbehoeften leert je die van de ander ook makkelijker herkennen en erkennen.

Kijken en werken vanuit de basisbehoeften van mensen is voor Kracht&Co de kern van het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden van mensen waaronder organisaties.
Dus de mens centraal, de menselijke maat in plaats van bedoeling belemmerende structuren, systemen en randvoorwaarden.
Het Kracht&Co Ontwikkelbeeld Mens en Organisatie biedt hier een belangrijke basis voor.

Omdat je in alles mens bent, ook in jouw functie en rol in het werk.